CẬP NHẬT DS CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ DỊCH COVID-19 THEO BỘ Y TẾ VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH LY ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC VỀ TP.CẦN THƠ (CẬP NHẬT LÚC 09H00 NGÀY 08/5/2021)

Nhà trường đề nghị toàn thể Viên chức, HSSV thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã khuyến cáo. Căn cứ vào DS các Vủng có dịch COVID-19 đề nghị các đơn vị rà soát lại và kịp thời BC ngay theo mẫu DS đính kèm về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để kịp thời có biện pháp xử lý.

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (42841_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-21.06.2021.pdf)42841_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-21.06.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 21/6/2021627 kB
Download tập tin này (42846_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-22.06.2021.pdf)42846_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-22.06.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 22/6/2021619 kB
Download tập tin này (42850_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-23.06.2021.pdf)42850_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-23.06.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 24/6/2021624 kB
Download tập tin này (42855_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-25.06.2021.pdf)42855_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-25.06.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 25/6/2021537 kB
Download tập tin này (42858_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-26.06.2021.pdf)42858_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-26.06.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 26/6/2021549 kB
Download tập tin này (42860_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-27.06.2021.pdf)42860_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-27.06.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 27/6/2021555 kB
Download tập tin này (52859_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-28.06.2021.pdf)52859_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-28.06.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 29/8/2021642 kB
Download tập tin này (52867_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-29.06.2021.pdf)52867_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-29.06.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 30/6/2021678 kB
Download tập tin này (52873_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-30.06.2021.pdf)52873_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-30.06.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 01/7/2021607 kB
Download tập tin này (52876_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-01.07.2021.pdf)52876_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-01.07.2021.pdfcập nhật ngày 02/7/2021607 kB
Download tập tin này (52882_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-02.07.2021.pdf)52882_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-02.07.2021.pdfcập nhật ngày 02/7/2021618 kB
Download tập tin này (52884_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-03.07.2021.pdf)52884_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-03.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 03/7/2021626 kB
Download tập tin này (52887_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-04.07.2021.pdf)52887_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-04.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 04/7/2021633 kB
Download tập tin này (52890_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-05.07.2021.pdf)52890_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-05.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 05/7/2021639 kB
Download tập tin này (52901_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-07.07.2021.pdf)52901_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-07.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGẢY 08/7/2021729 kB
Download tập tin này (52904_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-08.07.2021.pdf)52904_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-08.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 08/7/2021704 kB
Download tập tin này (52916_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-10.07.2021.pdf)52916_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-10.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 10/7/2021726 kB
Download tập tin này (52929_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-14.07.2021.pdf)52929_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-14.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 15/7/2021792 kB
Download tập tin này (52935_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-15.07.2021.pdf)52935_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-15.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 16/7/2021771 kB
Download tập tin này (52939_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-16.07.2021.pdf)52939_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-16.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 17/7/2021784 kB
Download tập tin này (52964_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-19.07.2021.pdf)52964_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-19.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 20/7/2021737 kB
Download tập tin này (52972_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-21.07.2021.pdf)52972_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-21.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 21/7/2021746 kB
Download tập tin này (52981_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-22.07.2021.pdf)52981_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-22.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 23/7/2021743 kB
Download tập tin này (52991_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-24.07.2021.pdf)52991_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-24.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 25/7/2021750 kB
Download tập tin này (53003_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-26.07.2021.pdf)53003_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-26.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 27/7/2021802 kB
Download tập tin này (53008_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-27.07.2021.pdf)53008_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-27.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 28/7/2021722 kB
Download tập tin này (53011_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-28.07.2021.pdf)53011_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-28.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 29/7/2021732 kB
Download tập tin này (53020_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-30.07.2021.pdf)53020_DS-dia-phuong-co-dich-COVID-theo-BYT-30.07.2021.pdfCẬP NHẬT NGÀY 30/7/2021735 kB
Download tập tin này (MẪU DS KHAI BÁO NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH-THÀNH CÓ DỊCH VỀ TPCT TỪ NGÀY 09-02-2021.rar)MẪU DS KHAI BÁO NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH-THÀNH CÓ DỊCH VỀ TPCT TỪ NGÀY 09-02-2021.rar 10 kB

Thông tin bổ sung