CẬP NHẬT DS CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ DỊCH COVID-19 THEO BỘ Y TẾ VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH LY ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC VỀ TP.CẦN THƠ (CẬP NHẬT LÚC 09H00 NGÀY 08/5/2021)

Nhà trường đề nghị toàn thể Viên chức, HSSV thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã khuyến cáo. Căn cứ vào DS các Vủng có dịch COVID-19 đề nghị các đơn vị rà soát lại và kịp thời BC ngay theo mẫu DS đính kèm về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để kịp thời có biện pháp xử lý.

Thông tin bổ sung