QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Trường Cao đẳng Cần Thơ Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (quyet dinh phe duyet ket qua tuyen dung Thanh Phong.doc)quyet dinh phe duyet ket qua tuyen dung Thanh Phong.doc 35 kB

Thông tin bổ sung