QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Trường Cao đẳng Cần Thơ Quyết định về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (quyet dinh huy bo ket qua tuyen dung Kim Phụng.docx)quyet dinh huy bo ket qua tuyen dung Kim Phụng.docx 21 kB

Thông tin bổ sung