QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (quyet dinh phe duyet ket qua tuyen dung.doc)quyet dinh phe duyet ket qua tuyen dung.doc 42 kB

Thông tin bổ sung