THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Nhà Trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (thong bao tuyen dung vien chuc 6 thang dau nam 2023.docx)TB TUYỂN DỤNG VC NĂM 2023TB TUYỂN DỤNG VC NĂM 202327 kB

THÔNG BÁO XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI VC NĂM 2022

Nhà Trường Thông báo đến toàn thể viên chức thực xét xét nâng bậc lương trước thời hạn (gửi Hồ sơ về Cô Như P.TCHC ngày 16/12/2022)

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (500 TB-CDCT NEW.pdf)500 TB-CDCT NEW.pdf 201 kB
Download tập tin này (655 QD-CDCT.pdf)655 QD-CDCT.pdf 5143 kB
Download tập tin này (mau NLTH 2022.xls)mau NLTH 2022.xls 30 kB
Download tập tin này (thong bao NLTH 2022.doc)thong bao NLTH 2022.doc 46 kB

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KH ĐTBD VC NĂM 2023

Nhà trường Thông báo đăng ký KH ĐTBD Viên chức năm 2023

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (dang ky hoc tap (mau).xls)dang ky hoc tap (mau).xls 26 kB
Download tập tin này (Thong bao dang ky di hoc nam 2023.doc)Thong bao dang ky di hoc nam 2023.doc 28 kB

Thông tin bổ sung