CẬP NHẬT DS CÁC ĐỊA PHƯƠNG CÓ DỊCH COVID-19 THEO BỘ Y TẾ VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH LY ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ ĐỊA PHƯƠNG KHÁC VỀ TP.CẦN THƠ (CẬP NHẬT LÚC 09H00 NGÀY 08/5/2021)

Nhà trường đề nghị toàn thể Viên chức, HSSV thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã khuyến cáo. Căn cứ vào DS các Vủng có dịch COVID-19 đề nghị các đơn vị rà soát lại và kịp thời BC ngay theo mẫu DS đính kèm về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để kịp thời có biện pháp xử lý.

BẢNG TỔNG HỢP NGƯỜI TỪ VÙNG DỊCH VỀ CẦN THƠ TỪ NGÀY 09/02/2021

Thực hiện Công văn số 457/SLĐTBXH-LĐ NGÀY 18/02/2021. Nhà trường thông báo dến các đơn vị trực thuộc triển khai đến toàn thể viên chức, học sinh, sinh viên thực hiện rà soát Danh sách những người về Thành phố Cần Thơ từ vùng dịch (bắt đầu từ ngày 09/02/2021) điền theo mẫu thông tin đính kèm và gửi về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Lưu ý chỉ những trường hợp có về từ vùng dịch mới làm mẫu này. Những trường hợp di chuyển từ tỉnh khác thì chỉ cần làm Bảng Tổng hợp lịch trình di chuyển là được)

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ LỊCH TRÌNH DI CHUYỂN CỦA GVVC/HSSV

Căn cứ Công văn số 175/TCGDNN-HSSV NGÀY 29/01/2021 Của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp Vv đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn cho HSSV GDNN, đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát tình hình GVVC, HSSV về lịch trình di chuyển theo mẫu đính kèm, gửi Bảng Tổng hợp về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., thời gian đến 15h00 ngày 29/01/2021

Thông tin bổ sung