THÔNG BÁO XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GDNN" NĂM 2020

KÈM THEO BIỂU MẪU VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của trường Cao đẳng Cần Thơ

Trường Cao đẳng Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019. Thông tin cụ thể xin xem ở File (đính kèm)

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (mau-phieu-du-tuyen-cong-chuc-vien-chuc.doc)mau-phieu-du-tuyen-cong-chuc-vien-chuc.doc 43 kB
Download tập tin này (thong bao tuyen dung.docx)thong bao tuyen dung.docx 23 kB

Thông tin bổ sung