Biểu mẫu hành chính

        

Tập tinMô tảKích thước
Download tập tin này (2018 QĐ tiêu chuẩn nhà giáo.doc)QUY ĐỊNH CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CĐCTQUY ĐỊNH CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ (KÈM THEO BIỂU MẪU)106 kB
Download tập tin này (Biểu mẫu đăng ký thi đua 2018 - 2019.xls)MẪU ĐĂNG KÝ THI ĐUA 2018-2019danh cho cac don vi35 kB
Download tập tin này (DS ĐƠN VỊ TỔNG HỢP KNC f2003 up.xls)DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤCDANH CHO ĐƠN VỊ24 kB
Download tập tin này (MẪU BỔ SUNG LÝ LỊCH CHO CB-VC VÀ NLĐ.rar)PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CB-CC-VC NĂM 2019PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CB-CC-VC VÀ NLĐ NĂM 201920 kB
Download tập tin này (mau don dieu chinh chuc danh.doc)Mẫu đơn điều chỉnh chức danh (Bảo hiểm xã hội)Theo Mẫu D01-TS của BHXH Việt Nam27 kB
Download tập tin này (MAU LY LICH  - 2C.TCTW-98.doc)MAU LY LICH - 2C.TCTW-98.doc 70 kB
Download tập tin này (Mẫu số 2 BNV.docx)Lý lịch theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụLý lịch theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ20 kB
Download tập tin này (mẫu về ĐGVC.rar)BIỂU MẪU VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018BIỂU MẪU VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 201875 kB
Download tập tin này (MẪU XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2020.xls)MẪU XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2020 29 kB
Download tập tin này (MẪU XÉT THI ĐUA 2018.rar)MẪU XÉT THI ĐUA 2018Dành cho đơn vị và cá nhân181 kB
Download tập tin này (mau_2c (1).doc)SƠ YẾU LÝ LỊCH MẪU 2C-BNV/2008 CỦA BỘ NỘI VỤ 84 kB
Download tập tin này (Nội dung Quy định tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Cần thơ.doc)Nội dung Quy định tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Cần thơ.doc 105 kB
Download tập tin này (PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI HỢP ĐỒNG NĂM 2020.doc)PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI HỢP ĐỒNG NĂM 2020.doc 42 kB
Download tập tin này (PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC NĂM 2020.doc)PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC NĂM 2020.doc 59 kB
Download tập tin này (PHỤ LỤC II-file 2003.doc)Phụ lục II-Bản kê khai tài sản, thu nhậpTheo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ55 kB
Download tập tin này (PHU LUC.rar)PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ CHUẨN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ CHUẨN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 72 kB
Download tập tin này (QC thi dua 2019.docx)Quy chế thi đua năm 2019Quy chế thi đua năm 201939 kB
Download tập tin này (QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2020 (MỚI).docx)QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2020 (MỚI)BẢN QUY CHẾ MỚI NHẤT26 kB
Download tập tin này (quy che nang luong truoc han 2020.doc)QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI VC TRƯỜNG CĐCT NĂM 2020 50 kB
Download tập tin này (Quy che tuyen dung truong CDCT 2020.doc)QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VC CỦA TRƯỜNG CĐCT NĂM 2020 107 kB
Download tập tin này (Quy che tuyen dung truong CDCT.doc)QUY CHẾ TUYỂN DỤNG NĂM 2019 104 kB
Download tập tin này (QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CCVC NĂM 2019.doc)QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CCVC NĂM 2019.docQUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 201951 kB
Download tập tin này (Quy định tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Cần thơ.doc)Quy định tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng Cần thơ.doc 48 kB
Download tập tin này (Thong-tu-22-2018-TT-BGDDT.doc)KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2019THÔNG TƯ SỐ 22 VÀ BIỂU MẪU THÀNH TÍCH CHO CÁ NHÂN99 kB
Download tập tin này (tt1126_35_2015_TT_BGDDT.rar)Thông tư 35/2015/BGDĐTKỶ NIỆM CHƯƠNG5482 kB
Download tập tin này (đơn xin tuyển dụng.doc)đơn xin tuyển dụng.doc 31 kB

Thông tin bổ sung